16/04/2009 Καταδικαστικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου για την περιστολή των εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης