16/12/2015 Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2016

16/12/2015 Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2016

Ρεαλιστικός, εφαρμόσιμος και πλήρως εναρμονισμένος με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2016, ο οποίος συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου στις 05.11.2015 και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 02.12.2015.
 
Με την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2016 επιβεβαιώνεται η καλή λειτουργία του  Δήμου Ιλίου, η οποία του δίνει τη δυνατότητα, παρά την δυσμενή οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα, να υλοποιεί το πρόγραμμά του και να συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του προς όφελος των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος σημειώνοντας τη δυσκολία των Δήμων να ανταποκριθούν στον συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο τους, έκανε λόγο για συνολική ανατροπή των κεκτημένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για συστηματική υπονόμευση των βασικών της αρχών, καθώς και για μεθοδευμένη διοικητική και οικονομική υποβάθμιση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στάθηκε στη διαρκή συρρίκνωση των τοπικών προϋπολογισμών την ίδια στιγμή που οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια και υποστήριξη αυξάνονται, τονίζοντας ότι ο Δήμος Ιλίου παραμένει οικονομικά ισχυρός, για το λόγο αυτό μπορεί και δίνει προτεραιότητα στην Κοινωνική Πολιτική.