16/12/2019 Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προχωρά ο Δήμος Ιλίου

16/12/2019 Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προχωρά ο Δήμος Ιλίου

Την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που αφορούν σε μια σειρά από πεδία δράσης, όπως το περιβάλλον και η ενέργεια, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου. Σκοπός της συνεργασίας είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτηρίων, η κάλυψη σε ηλεκτρική ενέργεια ευάλωτων δημοτών, η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, η ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής, όπως και δράσεις τουριστικής προβολής και πολιτισμού.
 
Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος χαρακτήρισε σημαντική τη συνεργασία ανάμεσα στην τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Πανεπιστήμια, καθώς προάγει την κοινωνική και οικονομική ευημερία και έχει απώτερο στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου. «Τα Πανεπιστήμια μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως μοχλοί ανάπτυξης και χώρος καινοτομίας, καθώς σκοπός τους είναι όχι μόνο να παράγουν αλλά και να διαχέουν τη γνώση» υπογράμμισε και ευχαρίστησε θερμά την Πρυτανική Αρχή, τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη και τους συνεργάτες του, για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία.
 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόγραμμα για την ενεργειακή φτώχεια, το οποίο, όπως είπε, «μπορεί να αποτελέσει μια λύση και ταυτόχρονα ευκαιρία να επαναφέρουμε την προσπάθεια για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου ρεύματος σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».
 
Ομοίως και για τις Πρυτανικές αρχές του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η συγκεκριμένη συμφωνία,  την οποία  προετοίμασε και υποστήριξε συστηματικά ο  Αντιπρύτανης καθηγητής Ιωάννης Καλδέλλης, αποτελεί σημαντικό γεγονός. Η συνεργασία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με τις Τοπικές Αρχές έχει διττό ρόλο. Προάγει την εξωστρέφεια της  Πανεπιστημιακής Κοινότητας διασφαλίζοντας τη διάχυση της έρευνας και της τεχνολογίας στις τοπικές κοινωνίες ενώ παράλληλα εμπλουτίζει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό των Τοπικών Αρχών με στόχο την αειφόρο τοπική ανάπτυξη.