162/2020 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού με σκοπό τη μεταστέγαση της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης

162/2020 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού με σκοπό τη μεταστέγαση της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Τελευταία Νέα