168/2020 – Λήψη απόφασης για τη δημιουργία πεζοδιαβάσης έμπροσθεν της εισόδου του ιδρύματος «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» στο Δήμο Ιλίου