169/2020 – Λήψη απόφασης για τον κυκλοφοριακό χαρακτηρισμό των οδών εξυπηρέτησης παροδίων της Νέας Θηβών ως οδοί υποχρεωτικής διέλευσης πεζών