17/01/2020 Με μεγάλη ανταπόκριση τα προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Ιλίου

17/01/2020 Με μεγάλη ανταπόκριση τα προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Ιλίου

17/01/2020
Με μεγάλη ανταπόκριση τα προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Ιλίου
Σύγχρονους χρηστικούς τομείς, που προσφέρουν νέες γνώσεις και δεξιότητες δωρεάν σε κάθε εκπαιδευόμενο, περιλαμβάνουν τα προγράμματα που ξεκίνησε να υλοποιεί, με μεγάλη ανταπόκριση, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου.

Στόχος των προγραμμάτων, που κινούνται στις αρχές και τους σκοπούς της εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι να συμβάλλουν στην απόκτηση χρήσιμων και πιστοποιημένων γνώσεων, με εφαρμογή στην καθημερινότητα των εκπαιδευομένων. Συμμετέχουν πολίτες κάθε ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και, στην παρούσα φάση, λειτουργούν οι εξής ενότητες: επεξεργασία κειμένου – διαδίκτυο/νέες τεχνολογίες, αγγλικά για τον τουρισμό/γλώσσα και επικοινωνία, ισπανικά για τον τουρισμό / γλώσσα και επικοινωνία, σύγχρονη οικογένεια /συμβουλευτική γονέων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:

«Σκοπός των προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης είναι οι ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, την έρευνα και την ανθρώπινη επικοινωνία, γιατί η γνώση είναι δύναμη και περηφάνια για όποιον την κατέχει. Η δια βίου εκπαίδευση οφείλει να είναι μια συλλογική και οργανωμένη διαδικασία υπό την ευθύνη της πολιτείας, στην οποία συμμετέχουν ενήλικες, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Ο Δήμος Ιλίου στηρίζει κάθε διαθέσιμη δυνατότητα να προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης  και εκπαίδευσης στους  συμπολίτες μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτό τον συνεργάτη μου, εντεταλμένο  δημοτικό σύμβουλο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Φώτη Μαρκόπουλο, καθώς και τους εργαζόμενους, για τη διαχρονική προσπάθεια που καταβάλλουν».