17/02/2016 Διανομή φρούτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ)

17/02/2016 Διανομή φρούτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ)

Ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ), θα πραγματοποιήσει διανομή φρούτων (πορτοκάλια), μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, την Πέμπτη 18.02.2016 και την Παρασκευή 19.02.2016, από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου, που βρίσκεται στην Αίαντος 59.
 
Η δράση υλοποιείται μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και συγκεκριμένα μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης «Διαδημοτική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.)», στην οποία ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει ως εταίρος με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)».
 
Οι Δικαιούχοι  θα μπορούν να παραλαμβάνουν την ανάλογη ποσότητα φρούτων  με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και ωφελούμενοι της διανομής είναι:
  • Οι δικαιούχοι της κάρτας σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης.
Θα πρέπει να έχουν μαζί τους επιπλέον, την Κάρτα σίτισης και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Οι αιτούντες της Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ).
  • Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου.
Θα πρέπει να έχουν μαζί τους επιπλέον, την  αντίστοιχη κάρτα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα με την κα. Φωτεινή Αβραμοπούλου στο τηλέφωνο 213 2030018.

<!–