17/06/2013 Ακύρωση εκδήλωσης Μουσικού Σχολείου Ιλίου «Μουσικό ταξίδι»

17/06/2013 Ακύρωση εκδήλωσης Μουσικού Σχολείου Ιλίου «Μουσικό ταξίδι»

Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση  του Μουσικού Σχολείου «Μουσικό ταξίδι» που ήταν να παρουσιαστεί στις 19/6/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30μ.μ. στο Θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης » δεν  θα πραγματοποιηθεί για τεχνικούς λόγους

<!–

17/06/2013 Ακύρωση εκδήλωσης Μουσικού Σχολείου Ιλίου «Μουσικό ταξίδι»