17/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/06/2016

17/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/06/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η  Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016a
 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά την «Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίουa
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.356,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία στην πλατεία Αγ. Φανουρίου του Δήμου Ιλίου στις 26.08.16»a
 4. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2017 – 2018 – 2019»a
 5. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»a
 6. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου & τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017»a
 7. Εξέταση ένστασης του αναδόχου με την επωνυμία RM – ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 133/07.04.2016 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και του από 31.03.2016/ΔΥ πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a
 8. Επιστροφή ποσού 44,62 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μαςa
 9. Λήψη απόφασης για διαγραφή δαπανών έτους 2015 λόγω απορριπτικών πράξεων κλιμακίουa
 10. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 11 του Ν. 1828/89a

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. για την Παραλαβή της Β’ Φάσης Εργασιών Π.Ε.2 του ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση Σεισμικής Συμπεριφοράς, Έλεγχος / Τεκμηρίωση της Δομικής Τρωτότητας (Στατικής Επάρκειας) και Προτάσεις για Ενδεχόμενες Επεμβάσεις σε Κτήρια Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης του Δήμου Ιλίου»a
 2. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ και ΑΝΝΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ που βρίσκεται σε Κοινόχρηστο Χώρο – Παιδική Χαρά στο Ο.Τ. 2030Α επί των οδών Τυρνάβου και Κορίνθου κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητώνa
 3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/15a

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Ορισμός Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2016a

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

   Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου πρώην Ειδικού Σχολείου για λειτουργία υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήναςa
 2. Επιβολή προστίμου για ρίψη σκουπιδιών από οδηγό οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–