17/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/06/2016

17/06/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 23/06/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  23η  Ιουνίου 2016  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

<!–