17/07/2009 Ψήφισμα για την καταστροφή των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος

17/07/2009 Ψήφισμα για την καταστροφή των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την καταστροφή των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Οι καταστροφές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στα δάση μας από τις πυρκαγιές αποτελούν τεράστιο διαχρονικό έγκλημα σε βάρος του λαού που πρέπει να σταματήσει άμεσα.
Βρισκόμαστε ήδη στην καλοκαιρινή περίοδο, διαπιστώνουμε ότι τίποτα δεν έγινε, τίποτα δεν άλλαξε. Η πρόληψη έχει εγκαταλειφθεί τελείως, υπάρχουν τεράστια κενά σε προσωπικό τόσο στην Πυροσβεστική όσο και στη Δασική Υπηρεσία και οι υλικοτεχνικές υποδομές είναι ανεπαρκέστατες.

<!–