17/09/2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ RALLY

17/09/2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ RALLY

Ο Δήμος Ιλίου, για 4η συνεχόμενη χρονιά, στηρίζει τη διοργάνωση του Απολλώνιου Regularity Rally από το Triumph Sports Club Greece, το οποίο αποτελεί πλέον σημείο συνάντησης για όλους τους φίλους του κλασικού αυτοκινήτου μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

17/09/2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ RALLY

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a