17/12/2014 Δελτίο Τύπου: Με αυτόνομο πλυστικό όχημα ενισχύθηκε ο στόλος καθαριότητας του Δήμου Ιλίου

17/12/2014 Δελτίο Τύπου: Με αυτόνομο πλυστικό όχημα ενισχύθηκε ο στόλος καθαριότητας του Δήμου Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου, δίνοντας βαρύτητα στην καθαριότητα της πόλης και με γνώμονα ένα ανθρώπινο περιβάλλον, προχώρησε στην προμήθεια αυτόνομου πλυστικού οχήματος, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων καθαριότητας, αλλά και περιπτώσεων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Συγκεκριμένα, η υψηλόβαθμη πίεση του μηχανήματος, σε συνδυασμό με τη ρυθμιζόμενη δέσμη εκτόξευσης ψυχρού και θερμού νερού, καθιστούν το όχημα κατάλληλο για: