172/2020 – Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για ακαταλληλότητα επίπλων