175/2020 – Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα μη αναλώσιμου υλικού