178/2020 – Λήψη απόφασης για τη γνωμοδότηση μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022