18/02/2014 Συνεργασία Δήμου Ιλίου με τον Δήμο ARMILLA της Ισπανίας

18/02/2014 Συνεργασία Δήμου Ιλίου με τον Δήμο ARMILLA της Ισπανίας

Συνεργασία Δήμου Ιλίου με τον Δήμο ARMILLA της Ισπανίας για δράσεις αειφόρου ενέργειας
 
Ο Δήμος Ιλίου υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με τον Ισπανικό Δήμο ARMILLA της επαρχίας Γρανάδα στο πλαίσιο συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Έργο GREEN TWINNING που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (INTELLIGENT ENERGY EUROPE)». Το έργο πραγματοποιείται από μια κοινοπραξία εταίρων που αποτελείται από τις χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Πολωνία και Ισπανία, με συντονιστή την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει στο έργο ως «Δήμος πιλότος» μαζί με τον Δήμο Ηλιούπολης και σκοπός είναι η υιοθέτηση και ενσωμάτωση πολιτικών αειφόρου ενέργειας στις δράσεις των δημοτικών αρχών, με στόχο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors).
Το σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ Δήμου Ιλίου και Δήμου ARMILLA έχει στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους υπόλοιπους δήμους της Αττικής στις ακόλουθες ενεργειακές δράσεις :

  • Αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό
  • Πράσινες στέγες

Η συνεργασία αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων την υλοποίηση τηλεδιασκέψεων και την ανταλλαγή επισκέψεων υπηρεσιακών στελεχών των δύο Δήμων.

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a