18/04/2013 Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης στους μαθητές των σχολείων του Δήμου Ιλίου και στους γονείς τους

18/04/2013 Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης στους μαθητές των σχολείων του Δήμου Ιλίου και στους γονείς τους

Ο Δήμος Ιλίου με προτεραιότητα την πρόληψη και την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, έχει προγραμματίσει δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης στους μαθητές των σχολείων και στους γονείς τους, καθώς και σε όποιον παρουσιάζει πόνο στην σπονδυλική του στήλη,  στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής και των υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας του Δήμου, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση.
Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν από την Ομάδα Σκολίωσης η οποία απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες (Χειρούργο Ορθοπεδικό, τεχνικό Ορθοπεδικό, δύο βοηθούς χειριστές), συνεργάτες του Συλλόγου, με πολυετή πείρα πάνω στο αντικείμενο, αλλά και με κοινωνική ευαισθησία. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για πρώτη φορά η εξέταση της σπονδυλικής στήλης θα πραγματοποιηθεί με το νέο σύστημα FORMATRIC, ένα καινούργιο τρόπο ελέγχου της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινοβολία.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ώρες (13:00-19:00) στη 2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου μας (Γρηγορίου Ε΄ 25, Αγ. Φανούριος) από τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2013 έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Ιλίου από τις 09:00-14:00 στο τηλέφωνο 210 2624090 για να τους οριστεί ραντεβού.
Η εξέταση διαρκεί συνολικά δέκα (10) λεπτά, όπου ο Ορθοπεδικός Χειρούργος θα πραγματοποιήσει διάγνωση, δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες στον εξεταζόμενο για το τι πρέπει να πράξει στη συνέχεια.

18/04/2013 Δωρεάν μετρήσεις κύφωσης και σκολίωσης στους μαθητές των σχολείων του Δήμου Ιλίου και στους γονείς τους

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a