18/07/2017 Απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Δήμαρχο Ιλίου Βασίλη Κουκουβίνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

18/07/2017 Απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Δήμαρχο Ιλίου Βασίλη Κουκουβίνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Στην απόδοση του απαιτούμενου φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Δήμαρχο Ιλίου Βασίλη Κουκουβίνο προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου με ομόφωνη απόφασή του, μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του, στην έκτακτη συνεδρίασή του, την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, κατά την οποία ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος εισηγήθηκε:  
 
«Ο επί ένα τέταρτο του αιώνα Δήμαρχος Ιλίου Βασίλης Κουκουβίνος, ο μεγάλος αναμορφωτής της πόλης του Ιλίου, έφυγε από τη ζωή. Διακρίθηκε για την ευσυνειδησία, το ήθος, την εντιμότητα και την αφοσίωσή του στην πρόοδο και στην ανάπτυξη του Δήμου μας, υπηρετώντας με πάθος την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη θέση του Δημάρχου επί έξι συναπτές τετραετίες.
 
Ήταν ο άνθρωπος που σφράγισε τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας, ο άνθρωπος του καθήκοντος, με υποδειγματική τιμιότητα και αγάπη για το Ίλιον και τους πολίτες που υπηρετούσε.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου αποφάσισε:
 

18/07/2017 Απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Δήμαρχο Ιλίου Βασίλη Κουκουβίνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a