18/10/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 44748/14-10-2016 Π.Α.γ.Ο. 2016-2017

18/10/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθ. 44748/14-10-2016 Π.Α.γ.Ο. 2016-2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2016 – 2017 του δήμου μας.
 
Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει την 19-10-2016 και λήγει την 31-10-2016.

<!–