18/11/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-Συγκρότηση Ομάδας Εθελοντών

18/11/2011 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-Συγκρότηση Ομάδας Εθελοντών

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, αξιοποιώντας τις αρχές του εθελοντισμού και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών του σε τομείς όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η υγεία, η πρόνοια και αλληλεγγύη και άλλες ειδικές δράσεις, καλεί όσους ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν εθελοντικά στη λειτουργία σχετικών προγραμμάτων του Νομικού μας Προσώπου, να προσέλθουν στα γραφεία του Α’ Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου (Δαναών 35 – Ίλιον), από 18/11/11 έως και 25/11/11, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., προκειμένου να αιτηθούν εγγράφως για τη συμμετοχή τους σε αυτά (τηλ. επικ.: 210.-2620001 & 210-2610735 και φαξ: 210-2620001).
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου 
 
 
 

ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

<!–