18/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/11/2016

18/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/11/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η  Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016a
 2. Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 1 – 3 Δεκεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκηa
 3. Έγκριση συμμετοχή και μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου στο συνέδριο με τίτλο “GREAT START IN LIFE!” που θα διεξαχθεί στις 30.11.2016 έως 01.12.2016 στις Βρυξέλλεςa
 4. Λήψη απόφασης για οφειλή σε βεβαιωτικό κατάλογο της Λάγιου Μαριέτας του Χρήστουa
 5. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16.11.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «Ι. ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ & Ν. ΚΕΦΑΛΑΣ Ο.Ε.»a
 6. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16.11.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΘΕΟΔΩΡΑ Δ. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»a
 7. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16.11.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ»a
 8. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16.11.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ»a
 9. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 16.11.2016 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΤΣΟΥΤΣΗ ΑΝΘΙΜΟ του ΝΑΣΙΟΥ»a
 10. Έγκριση υπογραφής της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού escrow account, μεταξύ του Τ.Π. & Δανείων και του Δήμου μαςa
 11. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση των αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Ιλίουa
 12. Έγκριση διενέργειας και πίστωσης για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δώρων για φιλοξενούμενων Ιδρυμάτων»a
 13. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2017»a
 14. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 7.142,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2016 στην Πλατεία Γεννηματά στους πεζοδρόμους και στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου Ιλίου»a
 15. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 244/2016 Α.Δ.Σ.a
 16. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017 – 2018 -2019»a

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ι.Ε.Κ.a

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Ανδ. Παπανδρέου & Πωγωνάτου στο Δήμο μαςa
 2. Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης στην Λεωφ. Θηβών & Αγ. Θεοδώρων στο Δήμο μαςa
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 06/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16a
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/15a
 5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/15a

  
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» με σκοπό την προαγωγή του Αποκλειστικού Μητρικού Θηλασμού και τη δωρεά μητρικού γάλακτος στην Τράπεζα Ανθρωπίνου Γάλακτος του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και έγκριση Πρωτοκόλλου Συνεργασίαςa
 2. Συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου, ως συμπράττοντα φορέα στο Πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», με τίτλο έργου «ΙΛΙΟΝ Στήριξη» και συνέχιση χρηματοδότησης λειτουργίας αυτώνa

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 358/2016 Α.Δ.Σ. ως προς τις τεχνικές προδιαγραφέςa
 2. Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της εκδήλωσης «Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού και εργαστήριο ζωγραφικής στο Καλλιτεχνικό Καφενείο στις 27.11.2016»a

 
ΣΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 383/2016 Α.Δ.Σ.a

 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–