18/12/2014 Δημόσια διαβούλευση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ιλίου

18/12/2014 Δημόσια διαβούλευση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ιλίου

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου.
Σας καλούμε να καταθέσετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης sports@ilion.gra.

<!–