18/12/2015 Δεκαοκτώ τόνους ακτινίδια στους δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων από τον Δήμο Ιλίου

18/12/2015 Δεκαοκτώ τόνους ακτινίδια στους δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων από τον Δήμο Ιλίου

Νέα διανομή φρούτων πραγματοποίησε ο Δήμος Ιλίου όπου διέθεσε μέσω του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας (ΤΕΒΑ) δεκαοκτώ (18) τόνους ακτινίδια σε πολίτες που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Οι πιστοποιημένοι δικαιούχοι των κοινωνικών προγραμμάτων παρέλαβαν τα φρούτα από το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015. 

18/12/2015 Δεκαοκτώ τόνους ακτινίδια στους δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων από τον Δήμο Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a