18/12/2015 Προσφορά αγάπης από τους Πολιτιστικούς, Εθνικοτοπικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Ιλίου

18/12/2015 Προσφορά αγάπης από τους Πολιτιστικούς, Εθνικοτοπικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Ιλίου

Εξακόσια (600) κιλά λάδι προσέφεραν στον Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ιλίου Πολιτιστικοί, Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι και Σωματεία της πόλης, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015. Το ποσό για την αγορά λαδιού συγκεντρώθηκε στη 2η Εκδήλωση Αλληλεγγύης «ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των γυναικών των συλλόγων, στην οποία συμμετείχε και το Μουσικό Σχολείο Ιλίου.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, το λάδι ελέγχθηκε για την ποιότητά του και μετά την αποστολή των δειγμάτων το προϊόν πιστοποιήθηκε ως εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.
 
Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, αφού ευχαρίστησε θερμά τους Πολιτιστικούς, Εθνικοτοπικούς Συλλόγους και τα Σωματεία για την προσφορά, τους συνεχάρη για την πρωτοβουλία και για το αξιόλογο έργο που επιτελούν, σημειώνοντας:
 
«Μερικές φορές, για γραφειοκρατικούς λόγους, δυσκολευόμαστε να καλύψουμε ανάγκες που προκύπτουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την προσφορά σας, καθώς και για το γεγονός  ότι όποτε σας χρειαζόμαστε είσαστε πάντοτε αρωγοί στην προσπάθειά μας. Από την πλευρά μας, είμαστε κι εμείς κοντά σας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το πολύπλευρο έργο σας, γιατί μόνο με ενότητα μπορούμε να πορευτούμε για μια κοινωνία αλληλέγγυα και ανθρώπινη.»

18/12/2015 Προσφορά αγάπης από τους Πολιτιστικούς, Εθνικοτοπικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a