18/12/2015 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κατάργηση τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου

18/12/2015 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κατάργηση τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 10.12.2015, έκανε δεκτή την απόφαση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ιλίου, σχετικά με την κατάργηση τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου, η οποία συνοδεύει το παρόν ψήφισμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιλίου συμφωνεί ομόφωνα με την απόφαση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ιλίου σχετικά με την άρση της κατάργησης των τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου και την επαναλειτουργία τους. Στην περίπτωση, όμως, που οι αρμόδιοι φορείς εμμείνουν στην υλοποίηση της ως άνω απόφασης κατάργησης των τμημάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιλίου ψηφίζει κατά πλειοψηφία τη διασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών των καταργηθέντων τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου σε άλλες σχολικές μονάδες.
 
Το παρόν θα κοινοποιηθεί:
 
·      Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
·      Περιφέρεια Αττικής
·      Στον  Τύπο
·      Στο διαδίκτυο
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–