18/12/2015 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κατάργηση τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου

18/12/2015 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κατάργηση τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 10.12.2015, έκανε δεκτή την απόφαση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ιλίου, σχετικά με την κατάργηση τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου, η οποία συνοδεύει το παρόν ψήφισμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιλίου συμφωνεί ομόφωνα με την απόφαση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ιλίου σχετικά με την άρση της κατάργησης των τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου και την επαναλειτουργία τους. Στην περίπτωση, όμως, που οι αρμόδιοι φορείς εμμείνουν στην υλοποίηση της ως άνω απόφασης κατάργησης των τμημάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιλίου ψηφίζει κατά πλειοψηφία τη διασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών των καταργηθέντων τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου σε άλλες σχολικές μονάδες.
 
Το παρόν θα κοινοποιηθεί:
 
·      Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
·      Περιφέρεια Αττικής
·      Στον  Τύπο
·      Στο διαδίκτυο
 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–

18/12/2015 Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την κατάργηση τμημάτων του Β΄ ΕΠΑΛ Ιλίου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a