18/12/2017 Δελτίο Τύπου: Συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης και παροχής νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων

18/12/2017 Δελτίο Τύπου: Συγκρότηση γραφείου ενημέρωσης και παροχής νομικών συμβουλών για την αντιμετώπιση κόκκινων δανείων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου κατά τη συνεδρίασή του στις 13.12.2017 αποφάσισε την μη παραχώρηση χώρου για τη λειτουργία του γραφείου ενημέρωσης της Ειδικής Γραμματείας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, δεδομένου ότι, από την έναρξη του φαινομένου των κόκκινων δανείων, ο Δήμος παρέχει πληροφορίες και νομικές συμβουλές στους δανειολήπτες, μέσω της Νομικής του Υπηρεσίας και με την ίδια απόφαση προχώρησε στην επίσημη συγκρότηση του Γραφείου Ενημέρωσης και Παροχής Νομικών Συμβουλών για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.
Επιπρόσθετα, προτείνει την εν γένει κατάργηση της παραπάνω Ειδικής Γραμματείας, διότι ο πληροφοριακός και χωρίς καμία αποφασιστική αρμοδιότητα χαρακτήρας της, δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν ουσιαστικό σκοπό, παρά μόνο την καταγραφή των δανειοληπτών για την περεταίρω ενημέρωση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, δημιουργώντας επιπλέον δαπάνες.
 
Ο Δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος