184/2020 – Μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας με σκοπό τη στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου