19/01/2009 ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

19/01/2009 ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

<!–