19/01/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ: Με πλεόνασμα έκλεισε το ταμείο του Δήμου Ιλίου για το 2011

19/01/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ: Με πλεόνασμα έκλεισε το ταμείο του Δήμου Ιλίου για το 2011

Με πλεόνασμα 10.188.367 ευρώ έκλεισε το ταμείο του Δήμου Ιλίου και των Νομικών του προσώπων για το 2011, παρά τη δραστική μείωση των πόρων από την Κεντρική Διοίκηση προς τους Δήμους, γεγονός που αποτυπώνει τη χρηστή και νοικοκυρεμένη διαχείριση και στον οικονομικό τομέα. 

Για ακόμη μια φορά ο Δήμος Ιλίου έδειξε ότι το έργο της Διοίκησης γίνεται με διαφάνεια και ανοικτές διαδικασίες, έτσι ώστε ν’ αντιμετωπίζονται οι αυξημένες ανάγκες μιας δύσκολης οικονομικά περιόδου. Αυτό του επιτρέπει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, δίνοντας βάρος στην κοινωνική πολιτική, που σήμερα είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε, θέτοντας νέους, ρεαλιστικούς και υλοποιήσιμους στόχους, με γνώμονα τον άνθρωπο και τα δίκτυα υποδομών που υπηρετούν στις διαρκείς και έκτακτες ανάγκες του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 44.515.828,60 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιλίου για το 2012, που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.