19/01/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ: Σύσκεψη της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών στο Δήμου Ιλίου

19/01/2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ: Σύσκεψη της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών στο Δήμου Ιλίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνα/Αττική 2021 και της ψήφισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 στο Δήμο Ιλίου. 

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «Δήμοι και Περιφέρεια, με στάση ευθύνης και γνώμονα το κοινό και συλλογικό καλό, πρέπει να είναι αρωγοί, συμμέτοχοι και συνδιαμορφωτές του συνολικού σχεδιασμού του ρυθμιστικού σχεδίου» για το οποίο πρέπει να υπάρξει η «εξασφάλιση και δέσμευση της υλοποίησης και εφαρμογής του, προκειμένου ν’ αποφύγουμε την άτεχνη και ανεπιτήδεια εφαρμογή μέρους ή του συνολικού σχεδιασμού, όπως συνέβη στο παρελθόν και τα Ρυθμιστικά Σχέδια δεν εκπλήρωσαν, ως τώρα, τους στόχους τους».

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και εκπροσώπων Φορέων και Συλλόγων των Δήμων της Δυτικής Αθήνας, οι οποίοι τοποθετήθηκαν, διατύπωσαν προτάσεις, συμβάλλοντας στον ορισμό των προτεραιοτήτων που αφορούν στη Δυτική Αθήνα στην πολύ ενδιαφέρουσα και γόνιμη σύσκεψη σχετικά με το «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα/Αττική 2021», το Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Αττικής 20212-2014 και τον προγραμματισμό των έργων για τη Δυτική Αθήνα.
 

 
Προτάσεις κατέθεσε και ο Δήμαρχος Ιλίου στη σύσκεψη και συγκεκριμένα πως στο «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα/Αττική 2021» θα πρέπει να συμπεριληφθούν: