19/01/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2012 – ΕΙΔΙΚΗ

19/01/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 24/01/2012 – ΕΙΔΙΚΗ

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 24η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της 09-01-2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, στην οποία θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:
          
 

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2010

<!–