19/02/2009 Ο Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, σε δενδροφύτευση στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”

19/02/2009 Ο Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος, σε δενδροφύτευση στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”