19/02/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/02/2016

19/02/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25/02/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 25η  Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ
 
1.    Λήψη απόφασης για την έγκριση πραγματοποίησης της «Λευκής Νύχτας» στο Δήμο Ιλίουa
2.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133/2015 Α.Δ.Σ.a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
3.    Έγκριση διενέργειας για «Μεταφορές μελών των ΚΑΠΗ, αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2016»a
4.    Έγκριση διενέργειας και πίστωσης που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»a
5.    Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 4.981,50 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για εκδηλώσεις για το έτος 2016»a
6.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.150,00 € πλέον ΦΠΑ 23% και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
7.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορώνa
8.    Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 3.178,11 € από τον υπ’ αριθμ. 10/28.05.2014 βεβαιωτικό κατάλογο για τον ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ & επαναβεβαίωση του ιδίου ποσού στον ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥa
9.    Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 018/2016 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ποσού 29,76 € στη δικαιούχο Κατεχάκη Άννα ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μαςa
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

10. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
11. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16a
12. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/16a
13. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16a
14. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥa
15. Απαγόρευση στάθμευσης στις οδούς Χρυσηίδος & Κάλχου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρουa
 
Δ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

16. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.656,80 € με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ για τα παιδιά των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίουa
 
 
 
Ε.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

17. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa
 
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

18. Πρόσληψη προσωπικού καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα Αθλητισμού για Όλους (ΠΑγΟ) 2016 – 2017, με κάλυψη της δαπάνης υπό της μορφής αντιτίμουa 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–