19/03/2013 Ψήφισμα σχετικά με τη Δι@ύγεια

19/03/2013 Ψήφισμα σχετικά με τη Δι@ύγεια

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 14.03.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη Δι@ύγειαa:
«Πιστεύουμε ότι βασική προϋπόθεση της αξιοπιστίας των θεσμών είναι η διαφάνεια μέσω της δημοσιοποίησης των αποφάσεών της.
Όλοι όσοι υπηρετούμε τις πιο πάνω αρχές στηρίζουμε τη Δι@ύγειαa, καθώς έχουμε την άποψη ότι ενσωματώνει, συμβολίζει και προωθεί ακριβώς αυτές τις αξίες, τις αρετές και τα ιδανικά.
Σημειώνουμε δε, ότι οι αξίες που ριζώνουν και θεμελιώνονται με τη Δι@ύγειαa είναι η Διαφάνεια, η Λογοδοσία, η Εντιμότητα, ο Δημόσιος Έλεγχος, η Αξιολόγηση κ.ά..
Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να απαλλαγούν από την ενοχλητική της παρουσία.
Στον αγώνα για την επίτευξη όλων των πιο πάνω πρέπει να συστρατευτούμε όλοι.»
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί :
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο Διαδίκτυο

 
   

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–