19/09/2018 Ενημέρωση για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

19/09/2018 Ενημέρωση για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ότι σύμφωνα με τον Ν. 2130/1993 έχουν την υποχρέωση καταβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για τα ακίνητα,  τα οποία διαθέτουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, αφού προηγουμένως έχουν υποβάλλει αρχική δήλωση αυτών και σε περίπτωση μεταβολής των αρχικών στοιχείων, οφείλουν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη μεταβολή.
 
Καθώς έχει διαπιστωθεί, ότι πολλοί εκ των ιδιοκτητών ακινήτων του Δήμου μας δηλώνουν άγνοια των ανωτέρω, με συνέπεια κατά τις συναλλαγές τους να επιβαρύνονται με αναδρομικές χρεώσεις (έως και σε βάθος 20ετίας), λαμβάνοντας υπόψη τις ευεργετικές διατάξεις της νέας νομοθεσίας του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) ΚΑΛΟΥΜΕ τους ιδιοκτήτες ακινήτων (μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων, ημιτελών κτισμάτων, οικοπέδων) του Δήμου μας να προσέρχονται στο Τμήμα Εσόδων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση ακινήτων για όσα δεν έχουν ήδη δηλώσει, καθώς και εκείνους που εντοπίζουν  μεταβολές από την αρχική τους δήλωση (π.χ. διαφορές τετραγωνικών μέτρων, διακοπή ηλεκτροδότησης, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων), ώστε να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εντός διμήνου από την μεταβολή και να τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές που αντιστοιχούν στο ακίνητο ή στο μη δηλωθέν τμήμα του.
 
Ειδικά για τους ιδιοκτήτες που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης ακινήτων πριν την έναρξη ισχύος του νόμου (έως 19.07.2018) και δεν τα χρησιμοποιούν, δίνεται η δυνατότητα έως και 18.01.2019 να δηλώσουν στο Δήμο τη διακοπή ηλεκτροδότησης, ώστε να τακτοποιήσουν την οφειλή τους σε ΤΑΠ χωρίς πρόστιμο και να απαλλαγούν από το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού.
 
Για τις περιπτώσεις που η διακοπή της ηλεκτροδότησης ακινήτου έχει πραγματοποιηθεί μετά την ψήφιση του νόμου (20.07.2018) και το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται, οφείλουν να τη δηλώσουν άμεσα στον Δήμο, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εσόδων στα τηλέφωνα 213 2030133, 213 2030134 και 213 2030189. 

<!–