19/10/2016 Αποτελέσματα εγγράφων – επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2016-2017

19/10/2016 Αποτελέσματα εγγράφων – επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2016-2017

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής των δικαιούχων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (voucher), ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων, σύμφωνα με την διαδικασία μοριοδότησης του Δήμου Ιλίου.
 
Η έναρξη της φιλοξενίας των νηπίων είναι σε εξέλιξη , ενώ των βρεφών (νέες εγγραφές) θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού  με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και η εύρυθμη λειτουργία των μονάδων.

<!–

19/10/2016 Αποτελέσματα εγγράφων – επανεγγραφών για το σχολικό έτος 2016-2017

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a