169/2012 – 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 1.747,78 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

169/2012 – 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 1.747,78 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 1.747,78 € για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης τέως υπαλλήλου του Δήμου Ιλίου

AOE1692012.pdfa