179/2012 – 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση τεχνικών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης

179/2012 – 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση τεχνικών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης

2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση τεχνικών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης

AOE1792012.pdfa

179/2012 – 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση τεχνικών για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013» και καθορισμός όρων διακήρυξης