199/2012 – 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την ακύρωση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου»

199/2012 – 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την ακύρωση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου»

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την ακύρωση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για σχολικά κτίρια του Δήμου»

AOE1992012.pdfa