20/01/2010 Τοποθέτηση του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ 18,19,20 Ιανουαρίου 2010

20/01/2010 Τοποθέτηση του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ 18,19,20 Ιανουαρίου 2010

Δε χωρά αμφιβολία πως σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη για τη χώρα μας μιας νέας, ριζοσπαστικής, διοικητικής μεταρρύθμισης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 
Το 1997 με το πρόγραμμα «Καποδίστριας» έγινε ένα σημαντικό βήμα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είχε όμως δύο μεγάλα μειονεκτήματα:
 
1. Έμεινε ως μια απλή χωροταξική αναδιάταξη, χωρίς σχέδιο για ριζική αποκέντρωση και μετασχηματισμό του κράτους.
2. Δεν περιελάμβανε την αναγκαία φορολογική αποκέντρωση για την οικονομική στήριξη των ΟΤΑ που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις.  
 
Δεκατρία χρόνια μετά, με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» φαίνεται πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνολική διοικητική μεταρρύθμιση, με ανασυγκρότηση του κράτους και της Αυτοδιοίκησης και όχι απλώς με συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων.
 
Κατ’ επανάληψη, μέσα από τα Συνέδρια της ΚΕΔΚΕ, έχουμε ζητήσει από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις να κάνουν την υπέρβαση και να προχωρήσουν σε βαθιά δημοκρατική αλλαγή στο διοικητικό σύστημα της χώρας.
Αλλαγή στο κεντρικό κράτος και τις δομές του και ταυτόχρονα   Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης υπέρ των πολιτών.
 
Λέγαμε και ξαναλέγαμε ότι έφθασε η ώρα να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι το πιο συγκεντρωτικό κράτος στην Ευρώπη και να μετατραπεί σ’ ένα κράτος επιτελικό, κράτος – στρατηγείο που θα διαχειρίζεται τις απολύτως αναγκαίες κρατικές εθνικές πολιτικές, όπως είναι η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η δημόσια τάξη και ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η γενική δημοσιονομική πολιτική και αναπτυξιακή πολιτική.
Επισημαίναμε στα Συνέδριά μας ότι έπρεπε εδώ και χρόνια να λειτουργήσει και στη χώρα μας ένα αυτοδιοικητικό σύστημα με δύο ισχυρούς πυλώνες:
– τους Δήμους και τις Περιφέρειες.
 
Αυτός ο διοικητικός εκσυγχρονισμός, κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα για τη χώρα μας και είναι κρίσιμης σημασίας ζήτημα που συνδέεται με την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
 
Θα αναφέρω μόνο ένα καθοριστικό στοιχείο που αποδεικνύει πόσο λείπει η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα άντλησης πόρων από τους περισσότερους σημερινούς Δήμους.
Ποιο είναι αυτό;     Μόνο 212 από τους   1.034 πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έχουν πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας για να μπορούν να διαχειρίζονται το ΕΣΠΑ. Δηλαδή περίπου το 20% των ελληνικών Δήμων. Αυτό τα λέει όλα!
 
Πιστεύω, κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, πως κανείς μέσα σ’ αυτή την αίθουσα δεν πρέπει να πει «όχι» στο σχέδιο για τη διοικητική μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης και της αναδιάρθρωσης της ίδιας της Αυτοδιοίκησης.
 
Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» θεσπίζονται, όπως εξάλλου είναι το πάγιο αίτημά μας, τρεις νέες βαθμίδες διοίκησης:
         Οι Δήμοι
         Οι αιρετές Περιφέρειες
         Και οι Διοικήσεις
 
Στις 50 σελίδες του κειμένου, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών για διαβούλευση, γίνεται εκτενής αναφορά στην υπάρχουσα κατάσταση, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η θεμελίωση των τριών βαθμίδων, στους πόρους, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στην επιχειρησιακή στήριξη του προγράμματος και στα κριτήρια των συγχωνεύσεων.
 

Εμείς, ως Αυτοδιοίκηση, έχουμε καταλήξει στο μοντέλο που θέλουμε για βιώσιμους Δήμους, με πόρους και αρμοδιότητες έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες….

<!–