20/05/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/05/2016

20/05/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 26/05/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η  Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016a
 2. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ιλίουa
 3. Εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 8.285,76 € του υπόχρεου ΚΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, βάσει της 317/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μαςa
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 9.163,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση “jazz στο Πάρκο” στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” του Δήμου Ιλίου στις 02.09.2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2016”»a
 5. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.709,70 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Ενοικίαση εξοπλισμού για το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου στις 15 & 16 Ιουνίου 2016»a
 6. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.217,70 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μουσαμά με αποτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών επετειακού χαρακτήρα για το 10ο Φεστιβάλ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου στις 15 & 16 Ιουνίου 2016»a
 7. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εξέδρας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου»a
 8. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ειδών για το εργαστήρι ζωγραφικής που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2016»a
 9. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εργασία που αφορά την «Φιλοξενία – παροχή ευχαριστηρίου γεύματος, στους εθελοντές της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»a
 10. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου»a
 11.  Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Πολιτιστικές εκδηλώσεις διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016»a

 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 01/2016 τροποποιημένης μελέτης του έργου ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ και των τευχών δημοπράτησής τουa
 2. Λήψη απόφασης για τη χρέωση των τευχών δημοπράτησης (δαπάνη αναπαραγωγής τους) που παραλαμβάνουν οι Ε.Δ.Ε. για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες έργων έτους 2016a
 3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α & 2057Α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)a
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6a
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥa
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ2/11a

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 

 1. Αποδοχή δωρεάς ειδών εξοπλισμού για το Σταθμό Μητρικού Θηλασμού Δήμου Ιλίουa

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 177/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 

<!–