20/07/2010 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740

20/07/2010 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει
 
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 740»
 
 
 
Προϋπολογισμού 2.515.631,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 3ος Όροφος στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 20 – 07 – 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

<!–