20/07/2015 Αποτελέσματα–Πίνακες Αξιολόγησης και Μοριοδότησης των αιτήσεων εγγράφων – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2015-2016 κατόπιν αξιολόγησης των ενστάσεων

20/07/2015 Αποτελέσματα–Πίνακες Αξιολόγησης και Μοριοδότησης των αιτήσεων εγγράφων – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2015-2016 κατόπιν αξιολόγησης των ενστάσεων

Αποτελέσματα–Πίνακες Αξιολόγησης και Μοριοδότησης των αιτήσεων  εγγράφων – επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2015-2016 κατόπιν αξιολόγησης των ενστάσεων

<!–