20/07/2016 Με παρέμβαση σωτηρίας στο Πάρκο απαντά ο Δήμος Ιλίου στην ολιγωρία του Υπουργείου

20/07/2016 Με παρέμβαση σωτηρίας στο Πάρκο απαντά ο Δήμος Ιλίου στην ολιγωρία του Υπουργείου

Σε μια δυναμική και άμεση παρέμβαση στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» προχωρά ο Δήμος Ιλίου, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς το Υπουργείο το οποίο καθυστερεί να δώσει λύση, αλλά και προς κάθε κατεύθυνση, για το ρόλο και τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
Από το πρωί της Πέμπτης 21 Ιουλίου 2016, οι Υπηρεσίες του Δήμου Ιλίου θα επιχειρήσουν στο χώρο, αποψιλώνοντας τα ξερά χόρτα, επισκευάζοντας τις αντλίες νερού, τη γεώτρηση και τις εγκαταστάσεις, γεμίζοντας με υδροφόρες νερό τις λίμνες του Πάρκου, του οποίου η πανίδα και η χλωρίδα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
 
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
 
«Ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αθήνας, ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας φύσης στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά πάρκα αυτή τη στιγμή απειλείται.
Τα τρία οικοσυστήματα, το δάσος, οι λίμνες, η πλούσια πανίδα και χλωρίδα του Πάρκου κινδυνεύουν με αφανισμό.
 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μας ξεπερνάει.
 
Για το λόγο αυτό, παρακάμπτοντας τα γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια, αποφασίσαμε να του δώσουμε, για άλλη μια φορά, το φιλί της ζωής.
 
Απευθύνουμε έκκληση προς τους γειτονικούς Δήμους να συνδράμουν στην προσπάθεια με υδροφόρα οχήματα και τους περιβαλλοντικούς συλλόγους να βοηθήσουν με κάθε τρόπο προκειμένου να αποφευχθεί η μεγαλύτερη καταστροφή του Πάρκου.
 
Είναι στιγμή να αποδείξουμε όλοι, στην πράξη, ότι αγαπάμε το Πάρκο, αναπνέουμε και ζούμε γι’ αυτό.
 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει, ακριβώς εκεί που η Κεντρική Διοίκηση καθυστερεί και κωλυσιεργεί με διαδικασίες και γραφειοκρατία.
 
Το έχουμε αποδείξει και δίνουμε εξετάσεις καθημερινά σε αυτό. Τι θα μπορέσει να κάνει το Υπουργείο όταν το Πάρκο θα έχει ξεραθεί, οι λίμνες θα έχουν αποστραγγισθεί και δεν θα υπάρχει πια η σπάνια και πλούσια πανίδα που ζει σε αυτό; Πως σκοπεύει να επαναφέρει το Πάρκο, όταν δεν θα υπάρχει πια;»

20/07/2016 Με παρέμβαση σωτηρίας στο Πάρκο απαντά ο Δήμος Ιλίου στην ολιγωρία του Υπουργείου

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a