20/10/2015 Προσωρινοί πίνακες ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

20/10/2015 Προσωρινοί πίνακες ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού οι προσωρινοί πίνακες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
 
Οι πίνακες αφορούν ωφελούμενους του Δήμου Ιλίου, ο οποίος συμμετέχει ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη «Διαδημοτική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.)», με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)».
 
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων. 
 
Σύμφωνα με την αριθ. Δ23/οικ.45100/3205 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2205 Β/13.10.2015) η προθεσμία για την υποβολή ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του πίνακα ωφελούμενων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ λήγει στις 26.10.2015.
 
Για την υποβολή ένστασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως προσκομίζοντας:
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό με το οποίο θα αιτιολογείται ειδικώς το περιεχόμενο της ένστασης
 
Η κατάθεση των ενστάσεων θα γίνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, στον 2ο όροφο, επί της οδού Νέστορος 101, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 έως 13:30. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2132030018 & 2132030019.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος, για όσους πολίτες υπέβαλαν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τη συνδρομή του Δήμου Ιλίου, έχουν αναρτηθεί στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Νέστορος 101).  Οι πολίτες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είχαν δηλώσει, ενώ η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία ενημέρωσής τους για τη δυνατότητα υποβολής ένστασης.
 
Συνημμένα ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες ωφελούμενων του Προγράμματος, το έντυπο αίτησης υποβολής ένστασης, καθώς και οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

 
 
 

Ο Δήμαρχος Ιλίου
 
 
Νίκος Ζενέτος

<!–