20/11/2015 Δημόσια διαβούλευση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία & την αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων

20/11/2015 Δημόσια διαβούλευση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία & την αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία και την αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, στο οποίο προχώρησε ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης», κατ’ εφαρμογής την υπ’ αριθμ. 1299/07.04.2003 Υπουργικής απόφασης.

Παρατηρήσεις και προτάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά έως και 04.12.2015 στη διεύθυνση  texniki@ilion.gra

<!–