3 Μαρτίου, 2009

3 Μαρτίου, 2009

03/03/2009 Διακύρηξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του δήμου εργολαβίας Δ1/09 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Διακύρηξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Γενική Συντήρηση σχολικών κτιρίων του δήμου εργολαβίας Δ1/09 […]