10 Νοεμβρίου, 2009

10 Νοεμβρίου, 2009

10/11/2009 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ε1/09 a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ […]

10/11/2009 Αλλαγή Χρήσης Γηπέδου επί της Οδού Ιγνατίου από Μπάσκετ σε Χόκεϊ a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού. <!—-> Ο ΔΑΟ ΙΛΙΟΥ  διακηρύσσει  τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ […]